Profil společnosti
Identifikační údaje
Obchodní jméno: SUN&STAV, s.r.o.
Sídlo: Kolbenova 923/34a, 190 00, Praha - 9
IČ: 28497171
DIČ: CZ28497171

Spektrum služeb
Naše společnost nabízí široké portfolio služeb spadajících do tří základních kategorií:
  • Správa a údržba komerčních nemovitostí a kancelářských budov
  • Správa a údržba nemovitostí bytových domů
  • Stavební činnost
Kompletní přehled služeb a činností naleznete v sekci služby.

Pole působnosti
Stavební činnost: Středočeský kraj a region Praha
Správa a údržba nemovitostí: Středočeský kraj, Severomoravský kraj, region Praha
Zaměstnanecká politika
Všichni naši zaměstnanci jsou zdravotně i odborně způsobilí k výkonu činnosti, pro kterou jsou určeni. Při nástupu do zaměstnaneckého poměru musí každý žadatel předložit aktuální čistý výpis z rejstříku trestů jako doklad své bezúhonosti. Stejně jako v jiných oborech, také u nás platí, že k odvedení dobrého výkonu je nutná jistá motivace v podobě finančního ohodnocení. S tímto faktem také počítáme při odměňování všech našich zaměstnanců. Z mnoha let praxe jsme poučeni o přímé úměře mezi spokojeným zaměstnancem a spokojeným zákazníkem.
© 2009 - 19 SUN & STAV s.r.o. | Design: Blanka Střešovská.